A A A

Dzień Domeny Publicznej

1 stycznia to na całym świecie Dzień Domeny Publicznej. Co roku w tym dniu do wolnej domeny przechodzą dzieła autorów, w przypadku których wygasły prawa autorskie. W tym roku będzie to m.in. twórczość Bronisława Malinowskiego, Roberta Musila, Lucy Maud Montgomery i Brunona Schulza.

Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach w dniu 15 lutego br. zorganizował wykład na temat domeny publicznej dla uczniów ZSO w Wydminach. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Przejście twórczości danego autora do domeny publicznej oznacza, że od tej chwili twórczość tą przestaje chronić prawo autorskie - staje się ona "własnością publiczną" i jest dostępna dla każdego, do wykorzystania w dowolnym celu.

Zgodnie ze współczesnym polskim prawem autorskim oryginalne prace literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne, itp. są chronione prawem od momentu ich stworzenia aż do 70 lat od śmierci autora/współtwórców. Po tym czasie wygasa prawo autorskie, a utwór wchodzi do domeny publicznej.

Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach w dniu 15 lutego br. zorganizował wykład dla uczniów ZSO w Wydminach, który poprowadził przedstawiciel Biblioteki Narodowej w Warszawie.