A A A

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach został utworzony na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w dniu 29.12.1976 roku. Do 31 maja 1996 roku siedziba GOK mieściła się przy ulicy Grunwaldzkiej 56.  Od 31 maja 1996 roku siedziba GOK mieści się w budynku przy ul. 40-lecia PRL 4. Pierwszym dyrektorem GOK była Pani Teresa Wawrzynowicz. Po niej funkcję tą pełnili kolejno: Halina Gąglewska, Elżbieta Pryczko, pani Alina Skirucha.a obecnie dyrektorem GOK jest pani Ewa Kulpińska-Mejor. Gminny Ośrodek Kultury  jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, powołaną do prowadzenia działalności kulturalnej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym  Posiada swój Statut.
W Gminnym Ośrodku Kultury znajdują się dwie sale widowiskowe, sala wykładowa, pracownia plastyczna oraz pomieszczenia biurowe.

Zajęcia stałe w GOK to:
zajęcia plastyczne
zajęcia teatralne
zajęcia taneczne
zajęcia tae kwon do
zajęcia malarskie
Chór "Lira"

Od 2013 roku w ramach parnterstwa z FORUM NGO`S Wydminy GOK prowadzi Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Od 8 maja 2015r. zmieniła się nazwa ulicy 40-lecia PRL na pl. Rynek1.