A A A

Koncerty muzyki klasycznej.

W dniach 18 i 25 lipca br. w ramach I Wydmińskich Koncertów Muzyki Klasycznej odbyły się koncerty wiolonczelowe w wykonaniu Błażeja Golińskiego. W pięknej scenerii wydmińskiego kościoła wspaniale brzmiała muzyka wielkich światowych kompozytorów. Wiolonczelista p. Błażej Goliński z Akademii Muzycznej w Gdańsku przez dwa kolejne piątki czarował licznych słuchaczy grą na wiolonczeli.

Trzy lipcowe koncerty muzyki klasycznej zorganizowane przez GOK Wydminy pokazały, że w naszej miejscowości jest wielu miłośników takich koncertów. Dlatego też na przyszły rok już planujemy na m-c lipiec zorganizowanie 4 takich koncertów.