A A A

Konkurs Palm Wielkanocnych 2013 rozstrzygnięty.

24 kwietnia br. w Niedzielę Palmową odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną wGminie Wydminy. Do konkursu zgłoszono dziesięć palm z sołectw: Gawliki Małe, Mazuchówka, Sucholaski, Szczepanki, Wężówka i Wydminy, a także z Pracowni Tkactwa i Plastyki Obrzędowej w Mazuchówce, kółka plastycznego z GOK-u, Domu Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”.

Na mszy św. w kościele parafialnym w Wydminach palmy zostały poświęcone. Szpaler palm wzdłuż głównej nawy kościoła wyglądał pięknie i dostojnie. Po mszy procesja z palmami wyruszyła do Gminnego Ośrodka Kultury, aby na sali widowiskowo-sportowej zaprezentować palmy licznie zgromadzonym mieszkańcom gminy Wydminy oraz poddać je ocenie komisji konkursowej. W czasie, gdy członkowie komisji pilnie i szczegółowo oglądali każdą z palm, a następnie udali się na obrady, obecni na sali mogli się zaopatrzyć w świąteczne wędliny oraz spróbować pyszności przygotowanych przez Agroturystykę „Placówka” i sołectwo Wydminy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Pracowni Tkactwa i Plastyki Obrzędowej państwa Bałdygów, gdzie każdy chciał sprawdzić swoje umiejętności artystyczne w tradycyjnym dekorowaniu jajek woskiem. Podziwiano także kolorową dekorację sceny, pełną świątecznych elementów.

Wszyscy z zainteresowaniem czekali na wyniki konkursu. Po uwzględnieniu wszystkich kryteriów oceny, jakie określał regulamin konkursu, komisja za najpiękniejszą uznała palmę wykonaną przez dzieci z kółka plastycznego z GOK Wydminy, drugie miejsce zdobyły palmy z sołectw Wężówka i Wydminy. Laureaci otrzymali kosze upominkowe, dyplomy i czeki na 100 zł ufundowane prze Urząd Gminy Wydminy. Pozostali uczestnicy konkursu także otrzymali takie same czeki i dyplomy.

W tym roku palmy były bardzo piękne i ogromnie trudno było wybrać tą najpiękniejszą, decydowały małe detale. Wartym podkreślenia jest fakt, że zwycięską palmę i palmę z Wężówki, która zdobyła II miejsce, wykonały dzieci i młodzież. To oznacza, że tradycja wicia palm w naszym społeczeństwie nie zaginie.