A A A

Pracownicy GOK

Ewa Kulpińska-Mejor - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach

Zofia Łopuszyńska - instruktor (zajęcia teatralne, obsługa strony internetowej, organizacja imprez).

Ryszard Lenkiewicz - instruktor (zajęcia muzyczne, wokalne, modelarskie, obsługa nagłośnieniowa imprez).

Maria Bałdyga - instruktor (zajęcia plastyczne)

Iwona Pałamasz - główna księgowa

Grażyna Sosnowska - pracownik gospodarczy