A A A

Projekt "Nagłośnienie Wydmińskiej Strefy Kultury"

W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt "Nagłośnienie Wydmińsakiej Strefy Kultury", Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach zakupił sprzęt nagłaśniający. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na zakup tego sprzętu mogliśmy zrealizować wiele imprez artystycznyczo-rekreacyjnych. Nowo zakupiony sprzęt nagłaśniał m.in.: koncerty artystów z Pałacu Dzieci i Młodzieży w Kaliningradzie, Dni Wydmin, Wydmiński Jarmark Twórców Ludowych, Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wydminy, projekt "Teatr bez ścian", imprezy sportowo-rekreacyjne na "Orliku" w Wydminach, Dożynki Gminne oraz Koncert Filharmonii Narodowej z Warszawy.