A A A

Rada Programowa Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ewa Kulpińska-Mejor - Prezes NGO`S Wydminy, dyr. GOK Wydminy

Jolanta Herbich - przedstawiciel NGOS`S Wydminy

Zofia Łopuszyńska - koordynator WUTW

Bożena Koziarska - przestawiciel studentów

Alicja Capała - przedstawiciel studentów