A A A

Uroczysta inauguracja roku akademickiego WUTW

11 października 2013 roku w Sali dolnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ten wyjątkowy wieczór zaczął się odśpiewaniem Hymnu Polski. Aby tradycji stało się zadość, Chór Seniora zaśpiewał Gaudeamus Igitur, hymn akademicki. Przybyłych na uroczystość studentów, grono wykładowców oraz zaproszonych gości powitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Wydminach, a jednocześnie Prezes NGO`S Wydminy – pani Ewa Kulpińska-Mejor. Przedstawiła przybyłym grono wykładowców oraz Rade Programową WUTW. Wójt Gminy Wydminy pan Radosław Król pogratulował organizatorom tak cennej inicjatywy, jaka jest powstanie WUTW oraz życzył studentom-seniorom owocnej nauki. Do tych życzeń dołączyli się Z-ca Wójta pani Maria Dolecka oraz Przewodniczący Rady Gminy Wydminy pan Bogusław Romatowski.

W imieniu studentów, pięcioro z nich złożyło uroczystą przysięgę. Następnie zostały wręczone im indeksy i legitymacje studenckie. Emocje były ogromne, gdyż otrzymanie indeksów uzmysłowiło seniorom, że stali się częścią „studenckiej braci”.

Inaugurację uświetniło otwarcie wystawy grafiki prof. Andrzeja Strumiłły, inspirowanej ostatnimi wierszami Czesława Miłosza, czytanymi przez aktora Teatru im, Jaracza w Olsztynie.