A A A

Wigilia studentów WUTW.

19 grudnia 2014r. studenci Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na wspólnej wigilii, na której gościli władze Gminy Wydminy : Wójta Radosława Króla, Z-cę Wójta Marię Dolecką, Przewodniczącą RG Grażynę Plato i sekretarz UG Aline Romanowicz. W bozonarodzeniowy nastrój wprowadził studentów i gości chór "Lira", który zaśpiewał kilka kolęd, a koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem kolędy. Życzenia świąteczne studentom złożyli Maria Dolecka i Radosłsw Król. W radosnym i rodzinnym nastroju łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Nie zabrakło także tradycyjnych wigilijnych potraw. Studentki wręczyły swoim wykładowcom upominki świąteczne, wykonane przez nie na zajęciach plastycznych.

Świąteczna przerwa w zajęciach WUTW potrwa do 7 stycznia 2015r,