A A A

Wojewódzka inauguracja roku kulturalnego 2013/2014 w Olsztynie.

Doroczne spotkanie ludzi kultury odbyło się 14 listopada 2013 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Najlepsi twórcy i animatorzy kultury województwa warmińsko-mazurskiego zostali uhonorowani przez Marszałka Województwa odznaczeniami oraz nagrodami w dziedzinie kultury. Miło nam poinformować, że laureatami nagrody Marszałka zostali państwo Anna i Stanisław Bałdygowie z Mazuchówki. Ich trud w krzewienie sztuki i kultury ludowej został doceniony, co cieszy tym bardziej, że w zalewie komercjalnej rozrywki, jest miejsce dla ludzi, którzy całe życie poświęcili kultywowaniu tradycji i sztuki ludowej. Jednocześnie z wielkim zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę i umiejętności młodemu pokoleniu.

Nagrodzony został także pan Zbigniew Waszkielewicz, twórca teatru Iota.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów na niwie kultury.