A A A

Wydmińskie Dni Rodziny.

W dniach 31 maja – 1 czerwca obchodziliśmy Wydmińskie Dni Rodziny współorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach oraz Urząd Gminy Wydminy. Pierwszego dnia odbył się III Piknik Piłki Nożnej na wydmińskim Orliku. Pełna relacja ze zmagań sportowych zamieszczona jest w artykule pp. Ostrowskich. Ten sportowy dzień zakończyliśmy Bajkową Dyskoteką na placu przed budynkiem GOK. Wspaniałą zabawę z tańcem i śpiewem zapewnił nam Teatr muzyczny „Hals” z Gdyni.

Drugiego dnia w niedzielę świętowaliśmy Dzień Dziecka i to dzieci wystąpiły w głównej roli na imprezie w GOK. Dzień ten przebiegał pod hasłem „zabawa z kulturą”. Od godz. 14.00 w sali „górnej” panowała radosna atmosfera, gdyż nastąpiło ogłoszenie wyników konkursów plastycznych „Rodzinny kalendarz” oraz „Stop sprzedaży alkoholu nieletnim” zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. Nagrody wręczali Z-ca Wójta Gminy Wydminy p. Maria Dolecka, kierownik GOPS p. Artur Grygieńcza oraz dyr. GOK p. Ewa Kulpińska-Mejor. Laureaci konkursów otrzymali cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i upominki. Jak na Dzień Dziecka przystało, nie brakowało mnóstwa słodyczy.

Następnie scenę opanowały dzieci, które zaprezentowały swoje nieprzeciętne talenty. Zespół teatralny „Chochliki” z GOK Wydminy wystąpiły w przedstawieniu „Z Babą Jagą na ty”, chór „Feliksinki” z ZSO Wydminy pięknie zaśpiewał kilka piosenek. Kolejno dzieci i młodzież z SP Talki, SP Zelki oraz ZS Gawliki Wielkie brawurowo wykonały swoje programy artystyczne przygotowane specjalnie na ten dzień. Ogromny aplauz wśród publiczności wzbudził występ grupy tanecznej z GOK Wydminy pod kierunkiem Justyny Jasińskiej. Zachwyt wzbudzała najmłodsza tancerka Maja, która nie przejęła się swoim pierwszym publicznym występem i dzielnie tańczyła na wielkiej scenie. Występy artystyczne zakończyło przedstawienie „O Chochlikach, Śnieżce i krasnoludkach” w wykonaniu „Chochlików” oraz skecz „Królestwo za piłkę” zagrane przez rodzinę Romanowiczów wspomaganych dziewczętami z zespołu teatralnego „Chochliki”.

Ten wyjątkowy dzień zakończył pokaz magii, który zauroczył zarówno dzieci i dorosłych.

Organizatorzy Wydmińskich Dni Rodziny składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom dwudniowej imprezy, dyrektorom i nauczycielom szkół z gminy Wydminy za przygotowanie dzieci do występów,  oraz prywatnym przedsiębiorcom za dofinansowanie i zakup nagród i słodyczy. Niech uśmiech dzieci będzie dla Was najwspanialszym podziękowaniem.

Szczególne podziękowanie składamy Ewelinie i Markowi Ostrowskim, których ogromne zaangażowanie w zorganizowanie dnia sportowego przyczyniły się do wielkiego sukcesu III Pikniku Piłki Nożnej.

Na fotorelację z Wydmińskich Dni Rodziny zapraszamy do fotogalerii.