A A A

Zakończenie roku akademickiego WUTW.

26 czerwca w sali „dolnej” GOK odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przez pierwszy rok działalności uniwersytetu ponad 50 studentów uczestniczyło w zajęciach języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, zajęciach teatralnych, plastycznych oraz rytmiki.

W obecności Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla oraz Z-cy Wójta Marii Doleckiej, studenci WUTW świętowali zakończenie pierwszego roku istnienia uniwersytetu. Uroczystości rozpoczął koncert chóru „Lira”, od tego roku działającego przy WUTW. Następnie studenci wręczyli swoim profesorom laurki, własnoręcznie wykonane na zajęciach plastycznych prowadzonych przez Marię Joka. Podsumowania minionego roku dokonała Ewa Kulpińska-Mejor, dyr. GOK oraz prezes Forum NGO`S Wydminy – założyciela uniwersytetu. Gratulacje studentom i profesorom złożyli Wójt i Z-ca Wójta Gminy Wydminy oraz życzyli dalszych sukcesów w nauce.

Wspaniałym podsumowaniem roku akademickiego były występy artystyczne studentów. Kabaret „Babki z klasą” powstały w ramach zajęć teatralnych prowadzonych przez Zofię Łopuszyńską, z wielką dawką humoru przedstawił „Ostatni egzamin”, czyli zabawne perypetie studentów z zaliczeniem egzaminów. Atmosferę rozpaliły studentki z zajęć rytmiki prowadzonych przez Ewelinę Ostrowską. Brawurowo wykonany układ taneczny wzbudził zachwyt wszystkich oraz podziw dla energii i sprawności seniorek. Ten wyjątkowy dzień zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy studentów w październiku na inaugurację drugiego roku działalności WUTW.

Na fotoreportaż z uroczystości zapraszamy do fotogalerii.